اخبار جوانرود

جایگاههای سوخت استان « کرمانشاه »

جایگاههای سوخت استان « کرمانشاه »

جایگاههای سوخت استان « کرمانشاه »

ایستگاه سوخت رسانیمنطقهشهرستانآدرستلفن تماس
جایگاه کرندغرب دالاهوکرمانشاهاسلام آبادغرباسلام آباد غرب-دالاهو09188337257
جایگاه جلیلیانکرمانشاهاسلام آبادغربکیلومتر 40جاده اسلام آباد غرب- پل دختر09183335899
جایگاه دارابیکرمانشاهاسلام آبادغرباسلام آباد غرب- نبش بلوار دکتر فتاحی09188317059
جایگاه فرامرزیکرمانشاهاسلام آبادغربکیلومتر5جاده کرمانشاه09181311394
جایگاه آهنجانکرمانشاهاسلام آبادغرباسلام آباد غرب-سه راه مداوی09188310831
جایگاه گهوارهکرمانشاهاسلام آبادغرباسلام آباد غرب-گهواره08355842040
جایگاه گواورکرمانشاهاسلام آبادغربگواور09121393055
جایگاه بهزاد محمودی زادهکرمانشاهاسلام آبادغرباسلام آباد غرب-میدان امام حسین-جنب ترمینال کرمانشا08325241755
جایگاه برضی مرادیکرمانشاهاسلام آبادغربکیلومتر45جاده اسلام آباد غرب-پل دختر0
جایگاه رستمی پاوهکرمانشاهپاوهپاوه-باینگان08327822279
جایگاه رضائی نودشهکرمانشاهپاوهپاوه-بخش نودشه08327642237
جایگاه محی الدین زادهکرمانشاهپاوهپاوه-بلوار جانبازان-روبروی بازارچه مرزی08327233811
جایگاه رضایی نوسودکرمانشاهپاوهپاوه-بخش نوسود08327622421
جایگاه قادریکرمانشاهپاوهپاوه-خیابان انقلاب روبروی دانشگاه پیام نور08327222611
جایگاه محمدیکرمانشاهسنقر کلیائیسنقر-ورودی شهر-روبروی ترمینال مسافربری08384235661
جایگاه قائم سنقرکرمانشاهسنقر کلیائیسنقر-میدان امام-ابتدای شهرکورودی شهرک ولیعصر08384235688
جایگاه علیخانیکرمانشاهسنقر کلیائیسنقر کیلومتر 12 جاده سطر09188374528
جایگاه راهیان نورکرمانشاهقصرشیرینسر پل ذهاب-مقابل شهرک بقایی جنب رودخانه قره بلاغ08342242379
جایگاه هوشنگ آزرمیکرمانشاهقصرشیرینگیلان غرب-بالاتر ازپلیس راه0
جایگاه عبدالله رحمانیکرمانشاهقصرشیرینشهر گیلان غرب08353222510
جایگاه شهرداری سومارکرمانشاهقصرشیرینسومار-جنب شهرداری08354622021
جایگاه صالحی سرپلکرمانشاهقصرشیرینسرپل ذهاب-اول شهر08342222338
جایگاه نظری سرپلکرمانشاهقصرشیرینسر پل ذهاب-خیابان راه کربلا08342222337
جایگاه شرکتی ناحیهکرمانشاهقصرشیرینقصرشیرین08354222396
جایگاه آذری گیلانغربکرمانشاهقصرشیرینشهرستان گیلانغرب09183397900
جایگاه گودینکرمانشاهکنگاورکنگاور-جاده تویسرکان-روستای گودین08372224503
جایگاه جانجانیکرمانشاهکنگاورکنگاور-کیلومتر8جاده اسدآباد-سنقر08372633605
جایگاه پایانه کنگاورکرمانشاهکنگاورکنگاور-کیلومتر10جاده کرمانشاه-دوراهی نهاوند09188315784
جایگاه فشخورانیکرمانشاهکنگاورکنگاور-خیابان شهید مطهری08372226978
جایگاه سلطان آبادیکرمانشاهکنگاورکنگاور-بلوار انقلاب-م آزادگان اول جاده سلطان آباد08372221040
جایگاه دبیرمنشکرمانشاهکنگاورکنگاور-کیلومتر3جاده همدان08372227273
جایگاه راه نجفکرمانشاهکنگاورکنگاور-کیلومتر11جاده کرمانشاه-دوراهی نهاوند09183370161
جایگاه فرامرزی 110کرمانشاهمرکزیکرمانشاه-خیابان فاطمیه-جنب کوی دبیراعظم08317221716
جایگاه سد فیروزآبادکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-فیروزآباد-شهر هلشی08324222230
جایگاه بعثت کرمانشاهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-بزرگراه امام08318236514
جایگاه رحمانی هرسینکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-هرسین-میدان امام-روبروی فرمانداری08323222110
جایگاه عزیزی صحنهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-صحنه-میدان امام حسین-بلوار کنگاور08383223738
جایگاه نارابیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-روانسر-روستای نارابی08326672122
جایگاه گلستان کرمانشاهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-میدان گلستان08318355611
جایگاه طاق بستانکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-بلوار طاق بستان08314292245
جایگاه بنت الهدیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-سه راهی سیلو-جنب بلورا بنت الهدی08318227859
جایگاه رسالت کرمانشاهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-بلوار کیانشهر-شهرک رسالت08318322499
جایگاه رستمیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-ابتدای جاده سنندج روبروی شهربازی08314242027
جایگاه ماهیدشتکرمانشاهمرکزیماهیدشت-آخر بلوار راه کربلا08324622172
جایگاه محمودی روانسرکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-روانسر-جاده پاوه08326522160
جایگاه احیاییکرمانشاهمرکزیکرمانشاه08317222023
جایگاه پرویزیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-خیابان شریعتی08317223320
جایگاه میراحمدی جوانرودکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-ابتدای ورودی شهر جوانرود08326222979
جایگاه مرادی هرسینکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-دوراهی هرسین0
جایگاه کوزران سنجابیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-بخش کوزران0
جایگاه کامرانی جوانرودکرمانشاهمرکزیجوانرود-خیابان شافعی-پایین تر از ترمینال08326222867
جایگاه کاوه کرمانشاهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-جاده سراب نیلوفر کیلومتر 110
جایگاه بیستونکرمانشاهمرکزیکرمانشاه08323722221
جایگاه باقریکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-بزرگراه امام08314235565
جایگاه الهیهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-ورودی شهرک الهیه08318268181
جایگاه اسکندریکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-صحنه-شهرک امام خمینی-جنب جاده خدابنده لو08383229100
جایگاه آزادی کرمانشاهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-مسکن-جاده قدیم تهران08314222378
جایگاه دولت آباد کرمانشاهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-بلوار دولت آباد-کیلومتر8جاده سراب08318272685
جایگاه میانراهانکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-جاده بیستون-سنقر نرسیده به سنقر08384722441
جایگاه 1شرکتیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-بلوار شهید بهشتی08318234997
جایگاه ایثار کرمانشاهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-روبروی مرکز پشتیبانی غرب نجف0
جایگاه چم چمالکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-صحنه- بخش چم چمال-محمودآباد0
جایگاه چقامیرزاکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-22بهمن- 45متری آل آقا08318363220
جایگاه ایمانکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-جاده سنندج-کیلومتر308314271643
جایگاه معلمکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-شهرک معلم-چهارراه مولوی08314262279
جایگاه زاگرس صحنهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-صحنه-شهرک بسیج08383230266
جایگاه 2شرکتیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-نرسیده به میدان فردوسی08317249388
جایگاه هاشمیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-چهارراه کاگر08318236487
جایگاه نامداریکرمانشاهمرکزیبیستون-جاده سنقر08323723288
جایگاه غلامیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-کیلومتر25جاده روانسر08318227697
جایگاه قائم کرمانشاهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-شهرک تعاون-روبروی هتل آزادگان08314223481
جایگاه ولیعصرکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-خیابان سید جمال الین اسدآبادی08317274112
جایگاه درویشیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-جاده سنندج-کامیاران کیلومتر12جنب پاسگاه08312282074
جایگاه اسعدیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-کیلومتر35جادهکامیاران-روستای برنجان0
جایگاه صادقیکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-22بهمن-انتهای میدان مرکزی08318368682
جایگاه حمید محمدی روانسرکرمانشاهمرکزیروانسر08326527165
جایگاه پیرکاشانکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-بیلوارکیلومتر20روستای پیرکاشان0
جایگاه دشت حرکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-دشت حر08326722200
جایگاه غدیر کرمانشاهکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-کیلومتر8جاده اسلام آباد-جنب پلیس راه0
جایگاه سلطانیان هرسینکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-هرسین-جاده نورآباد0
جایگاه راه کربلاکرمانشاهمرکزیکرمانشاه-کیلومتر12جاده اسلام آباد بعد از پلیس راه0
جایگاه قلعهکرمانشاهمرکزیکیلومتر49 ج کرمانشاه -سنندج0
جایگاه کردمیرکرمانشاهمرکزیشهرستان صحنه - خ نیروی انتظامی09183385357
جایگاه امینیکرمانشاهمرکزیاتوبان صحنه - کرمانشاه کیلومتر 1009181711365
جایگاه پرآوا بیستون کرمانشاه مرکزیشهرک بیستون08323743674
جایگاه لرستانی کرمانشاه مرکزیسه راهی قرانچی ابتدای جاده روانسر کیلومتر 50
جایگاه ملکی کرمانشاه مرکزیکیلومتر 3جاده کرمانشاه -سنندج جنب شرکت زمزم0

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)