اخبار جوانرود

مناطق گردشگری استان کرمانشاه

مناطق گردشگری استان کرمانشاه 


کد منطقهنام منطقه نمونهشهرستاننزدیکترین شهرنزدیکترین روستاآدرس
1000419سراب گزنهلهسنقرسنقرگز نهلهاستان کرمانشاه شهرستان سنقر روستای گز نهله
1000420سراب فشکنگاورکنگاورفشخواراناستان کرمانشاه شهرستان کنگاور روستای فشخواران
1000421معبد آناهیتاکنگاورکنگاورحسن آباداستان کرمانشاه شهرستان کنگاور روستای حسن آباد
1000422شیاناسلام آبادغربکرمانشاهسراب شیاناستان کرمانشاه شهرستان اسلام آباد غرب روستای سراب شیان
1000423سراب شرف آباداسلام آبادغرباسلام آباد غربسراب هرسماستان کرمانشاه شهرستان روستای سراب هرسم
1000424تالاب هشیلانکرمانشاهکرمانشاهسبزعلیاستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه روستای سبزعلی
1000425طاق بستانکرمانشاهکرمانشاهملاوزداستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه روستای ملاوزد
1000426سراب نیلوفرکرمانشاهکرمانشاهشهرک سراب نیلوفراستان کرمانشاه شهرستان اسلام آباد غرب شهرک سراب نیلوفر
1000427سراب کرنددالاهوکرند غربحصیل قنبرهاستان کرمانشاه شهرستان دالاهو شهر کرند غرب روستای حصیل قنبره
1000428ریجابدالاهوسرپل ذهابریجاباستان کرمانشاه شهرستان دالاهو روستای ریجاب
1000429شمشیرپاوهپاوهشمشیراستان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای شمشیر
1000430نودشهپاوهپاوهوزلیاستان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای وزلی
1000431هجیجپاوهپاوهنودشهاستان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای نودشه
1000432ازگلهثلاث باباجانیازگلهدره زاله علیااستان کرمانشاه شهرستان ثلاث باباجانی روستای دره زاله علیا
1000433قوری قلعهروانسرپاوهقوری قلعهاستان کرمانشاه شهرستان روانسر روستای قوری قلعه
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)