اخبار جوانرود

وبلاگ های متعلق به کاندیداتورهای مجلس دهم

آقایان :


1- سید فتح اله حسینی    


2- محمد عزیز محمدی 


3- نعمت اله  منوچهری 


4- هادی محمدی فر


5- طرفداران شهاب نادری       سایت بمو 


لطفا کسانی که ادرس سایت ووبلاگ کاندیداتورها وطرفدارانشان را در اختیار دارند در قسمت نظرات آن را درج نمایند .