اخبار جوانرود

جمعیت شهرستان جوانرود براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن

آمارهای رسمی وبه تفکیک می باشد . 

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید ------>

ادامه مطلب

تعداد روستاها و بخشهای شهرستان براساس سرشماری سال 1385

تعداد روستاها و بخشهای شهرستان جوانرود براساس سرشماری سال 1385 :

 

نام شهر

نام بخش

نام دهستان

تعداد آبادی

حمع

دارای سکنه

خالی از سکنه

شهرستان جوانرود

*

*

136

95

41

کلاشی

*

60

39

21

کلاشی

شروینه

28

19

9

کلاشی

کلاش

32

20

12

مرکزی

*

76

56

20

مرکزی

بازان

35

29

6

مرکزی

پلنگانه

41

27

14