اخبار جوانرود

چت روم جوانرود

چت روم مخصوص جوانرودی ها و  دوست داران این شهر ستان زیبا  در سایت ایجاد شد  

اینجا محلی است برای گفتگو وبحث وتبادل نظر با محوریت جوانرود  . 

فقت کافیست  با نوشتن یک نام به گفتگو بپیوندید  

 

ورود به چت روم جوانرود