اخبار جوانرود

شروینه وبخش کلاشی راچگونه می شناسیم!!!

 

 

شروینه وبخش کلاشی راچگونه می شناسیم!!!

 بخش کلاشی که مرکز آن شروینه می باشد،بخش مستقلی است از شهر جوانرود که از روستاهای ده سرخ وعلی آباد شروع  وتا روستای کانی سالار در آخرین نقطه مرزی ادامه می یابد .بخش کلاشی دارای 25 کیلومتر نوارمرزی با کشور عراق می باشد ورودخانه های سیروان ولیله نیز در محلی بنام شرگه با هم تلاقی پیدا می کنند .بر اساس آخرین آمار جمعیت بخش حدود 13000 نفراست ودارای بیش از 56روستا می باشدزبان مردم بخش کلاشی کردی وگویش آنها همچون مردم شهرجوانرود،روانسر،ثلاث،باینگان و...سورانی است وهمه آنها ازطوایف مختلف ایل بزرگ جاف هستند                    مرکز بخش، شروینه است نامی آشنا وقدیمی برای همه مردم اورامانات جای که از زمانهلای دور مثل یک شهر بزرگ رونقی داشته است ولی امروزه چی؟وجه تسمیه شروینه بنا به گفته کهنسالان اهالی شروینه دو مورد می باشد.

ادامه مطلب